Mr Fap chap 208: Lời Dụng Thời Cơ

Trong giờ sinh học, cô giáo gọi Tom lên bảng trả bài. Cô hỏi:

- Đàn ông hay phụ nữ là người sống thọ hơn?

Tom nhanh nhảu đáp:

- Thưa cô, phụ nữ sống thọ hơn đàn ông ạ!

Cô giáo hỏi tiếp:

- Vì sao?

Tom trả lời:

- Thưa cô, vì phụ nữ thường hay shopping.

Cô giáo tròn mắt:

- Em nói gì thế? Shopping liên quan gì đến sống thọ chứ?

Tom gãi đầu:

- Dạ có liên quan chứ cô. Người shopping thì không sao nhưng người trả tiền thì dễ đau tim lắm ạ.

- !?!